Przebudowa istniejącej linii technologicznej – ZUOK Stary Las

Zakończono pracę nad  przebudową instalacji i dostarczeniem  urządzeń stanowiących wyposażenie linii technologicznej Sortowni Odpadów w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu pn. : „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las”.

  


Projekt obejmował:

  • Wykonanie kompletu prac montażowych związanych z przebudową istniejącej linii technologicznej sortowni
  • Wykonanie, dostawę, montaż i rozruch kompletu nowych urządzeń: przenośników, kabin sortowniczych, stacji doczyszczania, konstrukcji wsporczych i podestów serwisowych, sterowania, stacji kompresorów wraz z instalacją sprężonego powietrza oraz kontenerem, z wyłączeniem separatorów optycznych wraz z przenośnikami przyśpieszającymi oraz separatora balistycznego.
  • Wykonanie kompletnego projektu technologicznego oraz kompletnej dokumentacji technologicznej
  • Szkolenie załogi oraz wykonanie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancyjnym