JESTEŚMY CZŁONKIEM GRUPY T4B

Spółka „SORT-BET” ma zaszczyt poinformować, że dnia 01 lutego 2017 r. dołączyła do Grupy Kapitałowej T4B, która to z ogromnym powodzeniem funkcjonuje na rynku w Polsce już od 14 lat, obejmując swoją działalnością takie branże jak: energetyka zawodowa, telekomunikacja, automatyka budynkowa i technologia inżynierii środowiska. Współpraca ta w szerszym rozumieniu otwiera przed Spółką SORT-BET nowe możliwości stabilnego i zrównoważonego rozwoju firmy a przy tym i całej Grypy Kapitałowej T4B.


grupa T4B Logo SORTBET T4B


Najbliższe plany przewidują ścisłą kooperację w zakresie projektów z sektora inżynierii środowiska i budownictwa. Wielce prawdopodobne stają się również wspólne plany rozwoju dotyczące unowocześnienia produkcji, rozszerzenia dystrybucji usług na rynki krajowe i zagraniczne. Korzystając z tej sposobności, Zarząd Spółki SORT-BET chciałby wyrazić przekonanie co do słuszności podejmowanych wspólnie kroków i zapewnić, że dołoży wszelkich starań do efektywnego rozwoju całej Grupy T4B.