OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Trwają prace nad projektem – budowy stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach. Zakres prac  wykonywanych dla naszego konsorcjanta – firmy Varia Tech –dotyczył będzie dostawy przenośników ślimakowych, przenośników taśmowych, prac montażowych.

Rolą zadania postawionego przed konsorcjum jest budowa stacji oczyszczania biogazu w celu najefektywniejszego wykorzystania tego paliwa. W planie znajduje się także technologia przesyłu oczyszczonego biogazu do obiektu Parku Wodnego Tychy w celu wykorzystania go jako źródła energii. Konsorcjum wykona w tym celu prace budowlane oraz dostawę, instalację i rozruch.