JESTEŚMY CZŁONKIEM KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU

W związku z przynależnością – i z uwagi na fakt, iż trzon Klastra stanowią firmy prowadzące działalność w zakresie zbierania, unieszkodliwiania, przetwarzania, recyklingu i transportu wszelkiego rodzaju odpadów przemysłowych – pokładamy ogromne nadzieje na przyszłość w kwestiach związanych z ekspansją naszych usług na rynki krajowe i zagraniczne. Ponadto Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu tworzą podmioty gospodarcze, jednostki badawczo-naukowe, instytucje otoczenia biznesu, firmy doradcze oraz fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną co zdecydowanie przekłada się na efektywniejszą kooperację w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami.


KKK

Krajowy Klaster Kluczowy jako zbiór nowoczesnych, różnorakich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, światem nauki, samorządem gospodarczym, administrację, instytucjami otoczenia i wsparcia biznesu uznany został w Unii Europejskiej oraz na świecie jako jedna ze sprawdzonych już dróg realizacji polityki innowacyjności i określany jest jako jeden ze skutecznych instrumentów polityki rozwoju na poziomie państw i regionów.  Klaster to platforma i obszar współpracy często konkurujących ze sobą firm, które mogą w rezultacie synergii i dostępu do określonych zasobów (wiedzy, nowych technologii, ludzi, itp.) w dłuższym okresie czasu, osiągnąć więcej dla własnego wymiernego, ekonomicznego rozwoju, niż pozostając poza grupą. Coraz częściej jednak klastry budowane są w oparciu o kryteria funkcjonalne (jak najlepiej zaspokoić rynek) i wówczas uczestnicy klastra współpracują na zasadach komplementarności a nie konkurencji, tworząc łańcuch wartości dla klienta.


Więcej informacji na temat Klastra znajdziecie Państwo pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/0B5AoRSi4kGIeN1NTYmFsS1lUbXM/view

Depositphotos_84499304_original