Kredyt technologiczny na innowacje. Umowa podpisana.

Znalezione obrazy dla zapytania bgk kredyt technologiczny


Przedmiotem podpisanej dnia 07.05.2018 umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mobilnych instalacji do odzysku oraz recyklingu odpadów w nowopowstałym, nowoczesnym Zakładzie Produkcyjnym w Miliczu. 

Charakter projektu, polegający na wdrożeniu wyników prac B+R  i wprowadzeniu do oferty nowych produktów pozwala na wpisanie się SORT-BET Sp. z o.o. w cel działania 3.2. zgodnie ze szczegółowym opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  Celem działania 3.2. jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowych lub procesowych. 

Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych produktów – mobilnych instalacji technologicznych, służących do odzysku oraz recyklingu odpadów. Nowopowstałe produkty będą wykorzystywane do sortowania, przetwarzania oraz separacji odpadów, dzięki czemu ich zastosowanie przyczyni się do usuwania, zapobiegania oraz łagodzenia zanieczyszczeń uwalnianych do środowiska.

Zarząd Spółki wyraża zdecydowane przekonanie, że realizacja projektu znacząco podniesienie poziom innowacyjności wytwarzanych przez SORT-BET Sp. z o.o. produktów a tym samym umocni pozycję konkurencyjną na rynku usług związanych z zagospodarowaniem oraz przetwarzaniem odpadów.