LINIA TECHNOLOGICZNA DO RECYKLINGU LODÓWEK. UMOWA PODPISANA

Chcielibyśmy serdecznie poinformować o podpisaniu (dnia 11.05.2018) z firmą ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O. z siedzibą w Sękowie (64-300 Nowy Tomyśl) umowy dotyczącej dostawy linii technologicznej do przetwarzania lodówek i produkcji płyt termoizolacyjnych w ramach projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu wielkogabarytowych odpadów elektrycznych o wielomateriałowych, wielowarstwowych i wielokompozytowych właściwościach, zwłaszcza lodówek” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.Przedmiotem powyższego projektu będzie dostarczenie konkretnej technologii wraz z dostawą niezbędnych maszyn i urządzeń stanowiących kompatybilny układ (ciąg) technologiczny. Zaprojektowana i dostarczona linia spełniać będzie wszystkie normy środowiskowe a odpowiednio dobrana technologia pozwoli zwiększyć przepustowość prac, poprawiając tym samym jej efektywność – dzięki czemu uda się osiągnąć kompromis pomiędzy wydajnością a ekonomią wszelkich procesów.