UMOŻLIWIAMY SKUTECZNĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW.

W dniu 7 czerwca 2018 r. spółka Sortbet podpisała umowę z Gminą Miejską Ciechanów reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Ciechanów na wykonanie systemu pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów stałych. Rozwiązanie ma na celu schowanie pod powierzchnią ziemi pojemników, w których gromadzone będą śmieci z jednoczesnym wyniesieniem ponad powierzchnię ziemi wyłącznie punktów zrzutów odpadów. Zadanie realizowane będzie na działce położonej przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie (woj. mazowieckie).