WYKONAMY AŻ CZTERY REALIZACJE DLA ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ Sp. z o.o.

Doświadczenie oraz wysoki poziom wiedzy specjalistycznej pozwala nam na realizację nawet najbardziej zaawansowanych, wieloetapowych projektów. Na przestrzeni lipca i sierpnia br. firma Sortbet podpisała z Zakładem Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. aż pięć kontraktów obejmujących kompleksową usługę: począwszy od opracowania koncepcji projektowej przez dostawę niezbędnego sprzętu i montaż aż po generalne wykonawstwo w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wszystkie realizacje zostaną wykonane w ramach projektu pn.: „OPTYMALIZACJA PROCESÓW I DOSTOSOWANIE ZAKŁADU DO FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM”, dofinansowanego  ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

Zakończenie wszystkich realizacji o łącznej wartości 17 680 583,50 zł brutto przewidziano na początek 2019 r.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy zakres prac w ramach konkretnych kontraktów: