ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE MASZYN W RAMACH NOWOPOWSTAŁEGO PARKU MASZYNOWEGO

Spółka SORT-BET z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienia maszyn na potrzeby nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego  na terenie gminy Milicz (56-300), obręb Stawiec.  Poniżej znajdą Państwo niezbędne materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 8

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi z dnia 18.01.2019


hala11


Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2019 r. do godz. 12:00 osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską pod adres: SORT-BET Sp. z o.o., Świebodów 49, 56-320 Krośnice (woj. dolnośląskie)