Modernizacja zakładów


Sort-Bet Sp. z o.o. w ramach swoich usług oferuje przebudowy i modernizacje istniejących zakładów przemysłowych, kompletnych linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń będących składową konkretnych instalacji. Własne biuro konstrukcyjne pozwala na skuteczną realizację najtrudniejszych zadań modernizacyjnych zgodnie z wymaganiami Klienta.


Waste-to-energy or energy-from-waste is the process of generating energy in the form of electricity or heat from the primary treatment of waste. Environmentally friendly, environment-friendly. Inside.


Do podstawowych usług świadczonych przez Spółkę w zakresie modernizacji możemy zaliczyć:

 • prace projektowe
 • doradztwo i nadzór technologiczny
 • modernizacje węzłów betoniarskich
 • modernizacje zakładów do produkcji i prefabrykacji betonu
 • modernizacje sortowni odpadów komunalnych
 • modernizacje zakładów przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów
 • modernizacje oczyszczalni ścieków
 • dostosowywanie gotowych linii technologicznych do danych aplikacji
 • modyfikacja urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych i ich uruchomienie
 • wyposażanie zakładów w maszyny i urządzenia
 • przeniesienie/relokacja zakładów przemysłowych
 • montaże i demontaże linii technologicznych
 • nowoczesne systemy automatyki i sterowania
 • wytwarzanie i regeneracja części zamiennych

  

Sofia's second waste plant (organic waste plant, waste to energy plant, composting, incineration, landfill, recycling, windrow composting) from the outside.


Na stronie naszego serwisu znajdą Państwo dane umożliwiające kontakt z nami. Jeżeli oferta modernizacji i przebudowy węzłów betoniarskich oraz kompletnych linii technologicznych stanowi centrum Państwa zainteresowań, to serdecznie zapraszamy do współpracy.