Przenośniki

Przenośniki naszej produkcji czyli środki transportu bliskiego o ograniczonym zasięgu i ruchu ciągłym, służą do przemieszczania materiałów (np. surowców, półfabrykatów, podzespołów) w stanie sypkim luzem lub w postaci ładunków jednostkowych wzdłuż ściśle określonej trasy. Przenośniki napędzane są głównie silnikami elektrycznymi , rzadko spalinowymi, w górnictwie stosowany jest również napęd hydrauliczny i pneumatyczny. W zależności od konstrukcji przenośniki dzieli się na trzy podstawowe grupy: przenośniki cięgnowe, przenośniki bezcięgnowe i przenośniki z ośrodkiem pośredniczącym.


Depositphotos_84499304_original


Przenośniki cięgnowe przenoszą materiały za pośrednictwem cięgna, zalicza się do nich przenośniki: taśmowe (z taśmą elastyczną lub metalową) – najczęściej stosowana grupa przenośników, członowe (płytowe, korytowe, wózkowe, półkowe i kołyskowe), podwieszone (jednotorowe i dwutorowe), kubełkowe (grawitacyjne, odśrodkowe i okrężne) oraz zabierakowe (zgarniakowe, zgrzebłowe i zaczepowe). Przenośniki bezcięgnowe przenoszące materiały bez użycia cięgien, przy wykorzystaniu innego organu mechanicznego, dzielą się na przenośniki: impulsowe i grawitacyjne (zsuwnie i samotoki), śrubowe (poziome i pionowe), wałkowe i krążkowe napędzane, wstrząsowe (wstrząsane i wibracyjne) oraz miotające (taśmowe i bębnowe).
Przenośniki z ośrodkiem pośredniczącym przenoszą materiały w strumieniu gazu (zwykle powietrza) lub cieczy (zwykle wody), zalicza się do nich: przenośniki pneumatyczne (ssące i ciśnieniowe) oraz przenośniki hydrauliczne (ciśnieniowe i grawitacyjne).