Przenośniki rolkowe

Przenośniki rolkowe produkcji firmy SORTBET to urządzenia charakteryzujące się stabilną i sztywną konstrukcją, którą można dowolnie konfigurować z zastosowaniem różnego kąta nachylenia, dopasowując jednocześnie odpowiednią wysokość i łącząc je z innymi urządzeniami transportującymi wchodzącymi w układ linii technologicznej.


     

pasunio1

 Przenośnik ten, to urządzenie służące przemieszczaniu ładunków stałych o zwartej budowie, w którym ruch ładunku odbywa się po obracających się wałkach ustawionych równolegle. Przenośniki rolkowe wykorzystywane są w procesach technologicznych oraz w transporcie wewnątrzmagazynowym.

     

Zaletą przenośników rolkowych jest możliwość dołączenia silnika umożliwiającego kontrolowany obrót rolek. W standardzie oferujemy zamontowanie opcji dodatkowych takich jak bandy boczne, ograniczniki końcowe, regulowane podpory. Przenośniki naszej produkcji współpracują w ciągach technologicznych z innymi urządzeniami na liniach: przenośnikami, windami  obrotnicami, stołami unoszącymi i buforami. System bocznych profili nośnych (konstrukcja ramy) umożliwia w łatwy i prosty sposób dokonać montażu lub demontażu poszczególnych rolek, bez konieczności rozmontowania całej konstrukcji.

     

Przenośniki rolkowe używane są do transportu detali o niewielkich gabarytach i płaskiej powierzchni styku jak również w przypadku transporterów „dużych” do transportu produktów o regularnych kształtach, np. palet, skrzyń, worków, pudeł, pojemników i innych elementów o znacznych gabarytach i masie. Rolki, w które wyposażamy nasze przenośniki mogą być wykonane z tworzywa, ze stali czarnej, ocynkowanej lub nierdzewnej, aluminiowe, stalowe, z otuliną gumową lub PCV – określone rodzaje rolek stosujemy w zależności od przeznaczenia przenośnika oraz specyfiki jego pracy. Ponadto w przenośnikach napędzanych, napęd może być przekazywany za pomocą łańcucha, paska polikordowego pasa płaskiego lub zębatego a jego konstrukcja może być wykonana z aluminium, stali malowanej proszkowo lub stali kwasoodpornej.

     


Przenośnik  składa się z dwóch równoległych burt w których zamocowane są wałki (prostopadle do burt). Burty połączone są ze sobą za pomocą wałków i/lub dodatkowych poprzeczek. Burty z rolkami zwykle umieszczone są na podporach.