Przenośniki ślimakowe (śrubowe)

Firma „Sort-Bet Sp. z o.o.” jest producentem różnego rodzaju podajników ślimakowych znajdujących zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Produkujemy podajniki ślimakowe w konstrukcji: wałowej, bezwałowej, korytowej oraz inne(specjalne wykonanie). Podajniki ślimakowe naszej produkcji  charakteryzują się dużą wydajnością i wysoką jakością- wyposażone są w układy napędowe najlepszych producentów.

pasunio1

Dobór rodzaju oraz wielości podajników ślimakowych, w każdym przypadku wykonujemy indywidualnie i uzależniony jest on od wielu czynników takich jak np: wymagana wydajność, rodzaj i specyfika transportowanego materiału, miejsce oraz kąt pracy przenośnika oraz wiele innych.


      


Przenośniki ślimakowe są przenośnikami ogólnego przeznaczenia stosowanymi do transportu materiałów sypkich, drobnoziarnistych, wilgotnych, lepkich, zbrylających się, podlegających wymieszaniu. Transport może odbywać się w płaszczyźnie poziomej lub nachylonej pod niewielkim kątem. Załadunek i rozładunek transportowanego nosiwa zależnie od potrzeb może odbywać się w dowolnych miejscach przenośnika.


przenosnik slimak

Przenośniki mogą pełnić funkcję:
· mieszadeł – w przypadku konieczności wymieszania nosiwa w czasie transportu,
· dozowników objętościowych materiałów sypkich – w przypadku zastosowania ich jako urządzenia wybierające nosiwo z różnego rodzaju zasobników.
Organem roboczym jest ślimak o kształcie dostosowanym do rodzaju transportowanego materiału, który umieszczony jest wewnątrz szczelnego stalowego koryta i podpory na końcach przenośnika w łożyskach. W zależności od mocy silnika napędu stosowane są napędy stacjonarne lub podwieszone.