Recykling betonu

„Sort-Bet Sp. z o.o.”  oferuje urządzenia do rozdzielania i utylizacji pozostałości z mieszalnika, gruszek, pompogruszek i pomp do betonu.
Recykling polega na separacji piasku, żwiru i wody tak, aby można było wykorzystać ponownie te materiały. Recykling zmniejsza zużycie surowców do produkcji betonu i minimalizuje odpady.

Pozwala na zmniejszenie zużycia czystej wody nawet do 30%, co przy obecnych cenach tego surowca przekłada sie na wymierne korzyści i zapewnia szybki zwrot z inwestycji. Kruszywo recyklingowe jest przechowywane na składowisku i może być wykorzystane do produkcji betonu lub innych celów, takich jak produkcja materiału wypełniającego. Woda szlamowa wytwarzana w procesie recyklingu może być użyta ponownie w procesie produkcji. Woda szlamowa ze zbiornika jest pompowana za pomocą specjalnych pomp do węzła, do celów produkcyjnych.