Układy sterowania

Produkcja betonu jest trudnym procesem, ponieważ wymaga zachowania ścisłego reżimu technologicznego. Dozowanie surowców, przede wszystkim wody, dozowanie domieszek i mieszanie betonu stosownie do wymogów receptury musi być niezwykle precyzyjne. Dbają o to, proponowane przez nas automatyczne systemy sterowania pracą betonowni.

      

Zastosowanie oferowanego przez nas układu sterownia pozwala na pełną automatyzację procesu technologicznego. Pociąga to za sobą dość znaczne zwiększenie faktycznej wydajności Zakładu Betoniarskiego, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiego reżimu dokładności dozowania poszczególnych komponentów i wysokiej powtarzalności parametrów produkowanego betonu. Sterowanie pozwala na łatwą obserwację przebiegu procesu produkcyjnego, drukowanie dokumentów dostaw, protokołów produkcyjnych ( łącznie z zarobami dozowanymi ręcznie), kontrolę zużycia surowców, nadzorowanie planu przeglądów i konserwacji.

      


 Nasz oferta w zakresie automatyki przemysłowej jest kompleksowa i obejmuje:

  • naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
  • naprawa układów sterowania maszyn
  • projektowanie i wykonywanie nowych układów sterowania PLC
  • montaż układów pomiarowych maszyn
  • montaż i demontaż maszyn i urządzeń przemysłowych
  • doradztwo – modernizacja maszyn, dobór sterowania, dobór układów pomiarowych