Układy ważące (wagi)


Wagi plastyfikatorów (chemii)

Wagowy dozownik stosowany jest do odważania płynnych dodatków uszlachetniających.


    


Wagi cementu i wagi farby płynnej

Waga cementu stanowi niezbędny element nowoczesnego węzła betoniarskiego. Dokładność oraz powtarzalność dozowania cementów i pyłów w największej mierze wpływa na jakość produkowanej mieszanki betonowej.


   


Wagi taśmowe – kruszyw

Wagi taśmowe są urządzeniami służącymi do transportowania i odważania różnego rodzaju kruszywa. Dzięki zastosowaniu czujników tensometrycznych urządzenie może odważać odpowiednie ilości surowca potrzebnego do uzyskania odpowiedniej mieszanki  betonu.


Wagi wody oraz ukł. dozowania wody

Zastosowanie wagi wody pozwala na znaczne skrócenie czasu czasu produkcji pojedynczego zarobu. Są to urządzenia służące do dokładnego odważania ilości materiału potrzebnego do uzyskania optymalnej gęstości mieszanki wykorzystywanej szczególnie  przy produkcji „galanterii” betonowej czyli wszelkiego rodzaju gotowych profili, kostek, elementów ogrodzeniowych itp. Waga wykonana jest ze stali niskostopowej o podwyższonej jakości.