Sortownie odpadów

Myślą przewodnią naszej firmy, już od początku jej istnienia była, jest i będzie kompleksowość oferty w zakresie świadczonych przez nas usług. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o jasną i ważną zasadę: świadomą i właściwą relację pomiędzy wzrostem gospodarczym a dbałością o środowisko.


Sofia's second waste plant (organic waste plant, waste to energy plant, composting, incineration, landfill, recycling, windrow composting) from the inside.


Znajduje ona swoje odzwierciedlenie w wielu  zrealizowanych już przez nas inwestycjach umożliwiających prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej, inwestycjach proekologicznych, szeroko rozumianej gospodarce budowlanej, wymianie, modernizacji i unowocześnianiu maszyn i urządzeń w Zakładach Przetwarzania i Recyklingu Odpadów.


     


Dzięki naszej wiedzy, wieloletniemu doświadczeniu w branży instalacji przetwarzania i recyklingu odpadów, indywidualnej analizie potrzeb oraz przyjaznej komunikacji, dostarczamy naszym klientom satysfakcjonujących biznesowych rezultatów a znajomość  rynku gospodarki odpadowej i jego najnowszych trendów, pozwala nam na bardzo szczegółowe dopracowanie danego projektu pod względem koncepcyjnym.

pasunio1

Główne maszyny i urządzenia produkowane/oferowane przez firmę w zakresie ochrony środowiska to:

 • Przenośniki zasypowe-dozujące,
 • Przenośniki magazynujące,
 • Przenośniki transportowe,
 • Przenośniki sortownicze,
 • Kabiny sortownicze,
 • Przenośniki ślimakowe (bezwałowe),
 • Przesiewacz bębnowy,
 • Kompletne instalacje technologiczne do sortowania oraz przetwarzania odpadów,
 • Konstrukcje stalowe (hale, pomosty oraz podesty serwisowe oraz inne),
 • Systemy automatyki oraz sterowania,
 • Inne

     


……a tak to wygląda w dużym uproszczeniu:

Odpady komunalne sortowane są na poszczególne rodzaje. Dostarczane odpady wstępnie są segregowane, wybierane są elementy wielkogabarytowe, a pozostałe odpady przenośnikiem taśmowym transportowane są do kabiny wstępnego sortowania, gdzie następuje segregowanie surowców na folię lekką, makulaturę grubą, opakowania szklane itp. Z kabiny wstępnego sortowania odpady trafiają do przesiewacza bębnowego, gdzie następuje mechaniczny rozdział odpadów na poszczególne frakcje. Odsiane odpady o małej frakcji magazynowane są w kontenerach umieszczonych pod bębnem przesiewacza. Pozostałe grubsze frakcje poddawane są procesowi ręcznej segregacji w  kabinach sortowniczych gdzie następuje ręczny wybór surowców wtórnych, które zrzucane są poprzez zsypy do kontenerów. Następnie surowce przesyłane są do prasy belującej, gdzie następuje prasowanie odpadów. Każda sortownia, jej wydajność i wszystkie inne parametry dostosowywane są do wymagań i potrzeb Klienta.

GWARANCJA DOBORU ODPOWIEDNIEJ TECHNOLOGII PRZETWARZANIA ODPADÓW !!!!