Kabiny sortownicze

Kabiny sortownicze naszej produkcji wykonywane są z najwyższej jakości komponentów posiadających specjalne certyfikaty. Kabiny umieszczamy  na stalowej podbudowie i wyposażamy w wejścia schodowe oraz zejścia drabinowe – awaryjne.  W kabinach wyznaczone są stanowiska do ręcznego sortowania odpadów, ilość tych stanowisk zależy od potrzeb Inwestora.

Sofia's second waste plant (organic waste plant, waste to energy plant, composting, incineration, landfill, recycling, windrow composting) from the inside.


     


Dla poprawy warunków pracy załogi kabiny sortownicze są wentylowane, oświetlone i ogrzewane; opcjonalnie montowana jest również klimatyzacja. Przy każdym stanowisku pracy umieszczone są wyłączniki awaryjne, pozwalające wstrzymać proces sortowania w przypadku spiętrzenia się materiałów bądź powstania jakiegokolwiek zagrożenia. W kabinie umieszczona jest również apteczka pierwszej pomocy oraz sprzęt przeciwpożarowy.