Kompletne układy sterowania

W tej dziedzinie spółka Sortbet proponuje swoim klientom zaawansowaną automatyzację wszelkich procesów technologicznych dla każdej Sortowni Odpadów: procesów sortowania, przetwarzania i recyklingu odpadów.

Proponowane przez nas kompletne układy sterowania realizują układy urządzeń tworzących system automatyki przemysłowej. Elementami systemów automatyki przemysłowej w tym wypadku są:

  • urządzenia i maszyny realizujące produkcję lub procesy przemysłowe: urządzenia do transportu bliskiego(przenośniki), linie sortownicze, prasy, separatory, przesiewacze, systemy odpylające itp.;
  • urządzenia kontrolno-pomiarowe zainstalowane na tych maszynach i urządzeniach (aparatura pomiarowa, czujniki, przetworniki, mierniki, wskażniki, rejestratory) systemy wizyjne;
  • urządzenia wykonawcze: zawory, silniki, napędy, przepustnice, pompy dozujące i procesowe;
  • urządzenia sterujące: sterowniki PLC, komputery przemysłowe, panele operatorskie;
  • oprogramowanie do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych: oprogramowanie sterowników, HMI/SCADA, DCS;
  • systemy łączności: sieci przemysłowe, radiowo-modemowe, GPRS i jego następcy;

Sterowanie odbywa się centralnie z pulpitu sterowniczego i terminalu operatorskiego. Układ automatyki pozwala na dowolne programowanie pracy urządzeń.

Zastosowanie oferowanych przez nas kompletnych układów sterownia pozwala na pełną automatyzację procesów technologicznych i pociąga za sobą dość znaczne zwiększenie faktycznej wydajności Zakładu Przetwarzania Odpadów.