Przenośnik sortowniczy (stół sortowniczy)

„Sort-Bet Sp. z o.o.” do ręcznego sortowania odpadów proponuje stoły sortownicze, wyposażone w przenośnik taśmowy prosty zasypywany za pomocą stacji dozującej, co umożliwia równomierne rozprowadzenie materiału na stole sortowniczym.


    


Po obu stronach stołu znajdują się stanowiska sortowaczy, wyposażone w podesty. Jeśli stół sortowniczy posadowiony jest na trybunie sortowniczej wówczas wyposażenie obejmuje również zsypy, przez które pracownicy zrzucają posortowany materiał do boksów lub kontenerów, znajdujących się pod trybuną. Każde stanowisko wyposażone jest w wyłącznik awaryjny. Posuw taśmy jest regulowany za pomocą przemiennika prądowego umieszczonego w szafie sterującej lub potencjometru zamontowanego w pobliżu stołu sortowniczego.