Przenośniki bunkrowe

Przenośniki bunkrowe, czyli urządzenia umożliwiające dostosowanie różnych procesów technologicznych pod kątem zapewnienia ciągłości, wydajności i dyspozycyjności całej instalacji. Mają one  zastosowanie dla różnego typu odpadów o ujednoliconej wielkości granulometrycznej (w tym odpady ulegające biodegradacji, kompost). Przenośniki bunkrowe umożliwiają po prostu tymczasowe przechowywanie produktu do kontrolowanego przepływu lub dozowania. Sortbet Sp. z o.o.  zapewnia te technologie wyposażone w czujniki i  sterowniki dla w pełni zautomatyzowanej pracy.

Na przenośnik składa się bunkier załadowczy na stabilnej konstrukcji wsporczej oraz przenośnik zgrzebłowy lub łańcuchowy lub rolkowy (w zależności od materiału i warunków pracy). Urządzenie wyposażone może być w wały dozujące, wyposażone w zęby, których zadaniem jest rozluźnienie i dozowanie strumienia.