Separator balistyczny

Separatory Balistyczne są używane do oddzielenia pożytecznej frakcji z odpadów i materiałów do potencjalnego recyklingu. Dzięki połączeniu balistycznej separacji z przesiewaniem separator ten automatycznie, w jednym ciągu produkcyjnym rozdziela materiał na następujące frakcje: frakcję dwuwymiarową, frakcję trójwymiarową oraz frakcję podsitową. Frakcję podsitową można w opcji rozdzielić dodatkowo na drobną i grubą.


     


Separator może być zastosowany do klasyfikacji następujących surowców: zmieszane odpady komunalne, lekkie odpady opakowaniowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, pojemniki z tworzyw sztucznych, frakcja nadsitowa odpadów komunalnych oraz folia, papier i tektura.