Separatory optyczne

Chcąc podnieść efektywność pracujących w Polsce sortowni odpadów i czystość otrzymywanych surowców wtórnych, należy wdrażać tzw. sortowanie automatyczne.Trzeba tu szczególnie wymienić separatory optyczne: optoelektroniczne i optopneumatyczne, jak również elektrostatyczne. Zadaniem separatora jest automatyczne wydzielenie ze strumienia odpadów, danej frakcji, określonego rodzaju materiału. Automatyczny separator danej frakcji materiałowej składa się najczęściej z: czujnika (skanera) z systemem lamp i komputerem, listwy z dyszami z regulatorem sprężonego powietrza oraz armatury sprężonego powietrza. Dodatkowo w skład systemu wchodzą: przenośnik przyspieszający z konstrukcją wsporczą czujnika, komora separatora oraz kompresor dla poszczególnego systemu lub jednej stacji kompresorów dla wszystkich systemów wraz z doprowadzeniem i przyłączem sprężonego powietrza do armatury.


   

pasunio1


Chcąc wyodrębnić z zmieszanych odpadów osobno poszczególne rodzaje tworzyw sztucznych, często z podziałem na kolory, np. PET biały, PET niebieski, należy zainstalować w ciągu technologicznym kilka separatorów optycznych.Technologia sortowania odpadów umożliwia w pełni automatyczną separację materiałów nadających się do ponownego wykorzystania. Wprowadzany materiał jest transportowany przez obszar czujników zlokalizowanych ponad przenośnikiem taśmowym. Czujniki identyfikują właściwości materiału, takie jak kształt, struktura, kolor, gęstość i widmo, wymagane do jego rozpoznania. Materiały o wstępnie zdefiniowanych właściwościach są oddzielane pneumatycznie na końcu przenośnika taśmowego przez układ dysz.

   

W zależności do zastosowanych czujników (np. czujnik NIR – bliskiej podczerwieni, czujnik VIS – czujnik światła widzialnego, czujniki Rtg – technika przetwarzania obrazów rentgenowskich o dużej rozdzielczości oraz sortowanie odpadów w oparciu o właściwą gęstość atomową) separatory te mogą znaleźć różne zastosowanie. Sortbet Sp. z o.o. oferuje separatory, które mogą być wykorzystane przy sortowaniu odpadów według typu materiału (sortowanie pozytywne polimerów – PET, PE, PCV itp. lub mieszanych tworzyw sztucznych na podstawie cech materiałowych, oddzielanie PCV od masy odpadów zmieszanych w instalacjach produkujących paliwa formowane). Ponadto przy wyodrębnianiu odpadów wg koloru (przezroczysty, jasnoniebieski itp.) i typu materiału, różnych rodzajów papieru, materiałów pod względem właściwości metalu, odpadów zarówno wg koloru, kształtu i rozmiaru, jak i wg właściwości metalu oraz szkła.