Sortownie odpadów komunalnych

Sortownie Odpadów Komunalnych są niezbędnym elementem systemu gospodarki odpadami. Sortowanie prowadzone jest w celu przygotowania odpadów do odzysku, w tym do recyklingu. Dlatego tak ważna jest właściwa jego organizacja, aby pozyskać surowce wtórne o wysokiej czystości, wymaganej przez odbiorców (huty szkła, metali, papiernie, zakłady przetwarzające tworzywa sztuczne itp.).

pasunio1


     


Sortownie Odpadów Komunalnych to specjalistyczne instalacje, przeznaczone do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Wyposażone są w system przenośników, kabiny sortownicze oraz urządzenia przetwarzające odpady. Ich praca odbywa się w jednym ciągu technologicznym. Oferowane przez nas linie przetwarzania i recyklingu odpadów są całkowicie zautomatyzowane.