ZARZĄD SORT-BET SP. Z O.O.

Zarząd łączy kompetencje doświadczonych menadżerów z teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu realizacji wielomilionowych kontraktów i inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  dla szeroko rozumianej branży przemysłowej. Dzięki kompetencjom i skutecznemu zarządzaniu, organizacja prężnie realizuje interesy swoich pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Osoby we władzach spółki SORT-BET opierają swoje działania na zaufaniu, jedności oraz pracy zespołowej i to  właśnie dzięki tym wartościom oraz ich unikatowej syntezie tworzą innowacyjne produkty i usługi a ich wysoka jakość i wymierne korzyści – potwierdzane przez Klientów – prowadzą do ciągłego umacniania pozycji spółki na rynku usług dla przemysłu.

Marcin Mrozek
Członek Zarządu

marcin.mrozek@sortbet.pl