ZARZĄD SORT-BET SP. Z O.O.

Zarząd łączy kompetencje doświadczonych menadżerów z teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu realizacji wielomilionowych kontraktów i inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  dla szeroko rozumianej branży przemysłowej. Dzięki kompetencjom i skutecznemu zarządzaniu, organizacja prężnie realizuje interesy swoich pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Osoby we władzach spółki SORT-BET opierają swoje działania na zaufaniu, jedności oraz pracy zespołowej i to  właśnie dzięki tym wartościom oraz ich unikatowej syntezie tworzą innowacyjne produkty i usługi a ich wysoka jakość i wymierne korzyści – potwierdzane przez Klientów – prowadzą do ciągłego umacniania pozycji spółki na rynku usług dla przemysłu.

sk-1
Sławomir Kaczor
Prezes Zarządu

slawek.kaczor@sortbet.pl

as-2
Adam Siwek
V-ce Prezes Zarządu
adam.siwek@sortbet.pl

Marcin Mrozek
Członek Zarządu

marcin.mrozek@sortbet.pl

„Naszą misją jest osiąganie oraz utrzymanie roli kluczowego partnera w obszarze rozwiązań dla przemysłu betoniarskiego i branży zagospodarowywania odpadów, świadczenie kompleksowych usług oraz dostarczanie innowacyjnych koncepcji technologicznych dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających Klientów. Nieustanne dążenie do doskonalenia świadczonych usług oraz podnoszenia Państwa satysfakcji, czyni z nas zaufanych partnerów handlowych i atrakcyjny cel inwestycyjny”.

Sławomir Kaczor
Prezes Zarządu